Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van Back2camping.nl

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Back2camping.nl, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Back2camping.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Op de inhoud en het gebruik van Back2camping.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Back2camping.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Back2camping.nl behoudt zich het recht voor alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Back2camping.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Defenities

 • Back2camping.nl
  Alle pagina's die deel uit maken van de website http://www.Back2camping.nl.
 • Advertentie
  Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op Back2camping.nl.
 • Adverteerder
  De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Back2camping.nl.
 • Gebruiker
  Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Back2camping.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
 • Schade
  Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie

 • Het plaatsen van advertenties en adverteren op Back2camping.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op  Back2camping.nl, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op Back2camping.nl zijn geen kosten verbonden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Back2camping.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
 • Back2camping.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

Adverteren

 • Na registratie is het mogelijk om zonder kosten een advertentie te plaatsen in de meeste rubrieken op Back2camping.nl.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Back2camping.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
 • Het is niet toegestaan om advertenties met dezelfde inhoud meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
 • Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.
 •  
  • Multi Level Marketing advertenties
  • Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
  • Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
  • Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.
  • Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
  • Back2camping.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijdereren.
  • Als u een gratis advertentie plaatst, blijft deze tenminste 90 dagen op Back2camping.nl staan. 7 dagen voordat uw advertentie afloopt, ontvangt u een e-mail waarmee u de advertentie kunt verlengen met nog eens 90 dagen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet binnen 7 dagen reageert op deze e-mail. De nieuwe advertentietermijn van 90 dagen gaat in op het moment dat u de advertentie verlengt.
  • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
  • Back2camping.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Afbeeldingen

 • Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen.
 • Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Back2camping.nl.
 • Back2camping.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

 

Betaalde diensten Top Advertenties

 • Back2camping.nl biedt de mogelijkheid om in de rubrieken waarin u adverteert uw advertentie te laten opvallen, doormiddel van een topadvertentie. Uw advertentie zal random met andere topadvertenties binnen betreffende rubriek met prioriteit worden getoond boven de huidige advertenties binnen betreffende rubriek.
 • Back2camping.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
 • Back2camping.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde "promotie" voordelen.
 • Eenmaal aangeschafte credits en/of extra promotie wordt niet gerestitueerd.
 • Indien een betaalde top advertentie niet voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden zal Back2camping.nl betreffende advertentie zondermeer verwijderen, er zal geen restitutie plaatsvinden.
 • Voor vragen over facturen of betalingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer Tel. +31(0)84-8840166

 

Relatie adverteerder - gebruiker

 • Back2camping.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Back2camping.nl hierbij geen partij.
 • Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
 • Back2camping.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

'; } $db->close(); ?>